Visjon

Å utbre troen på hele Bibelens Jesus som den tilgivende frelser, med hovedfokus på et inkluderende relevant fellesskap.