Talerliste September - Desember

September 23 Bengt Fjellberg
September 30 Rolf Andvik
Oktober 7 Kjell Aune
Oktober 14 ADRA sabbat v/ Gry Haugen
Oktober 21 Rolf Andvik
Oktober 28 Odd-Hendrik Olsen
November 4 Bønneuke Turid Nilsen
November 11 Rolf Andvik Nattverd
November 18  Per og Monica de Lange
November 25  Ruth Vetne
Desember 2 Kjell Aune
Desember 9 Ruth Vetne
Desember 16 Julemøte Rolf Andvik
Desember 23 Reimar Vetne
Desember 30 Joachim Engan