Gudstjeneste

Vi kommer sammen hver lørdag, vi kaller det sabbat, til gudstjeneste kl.11.45 for å tilbe, få kraft fra Guds Ord og for å ha fellesskap med hverandre. På denne måten henter vi styrke til å tjene Gud og medmennesker i hverdagen.

Hvem eller hvilke som har ansvaret varierer, likeså form og innhold. Vi ønsker å møte ulike behov i et fellesskap med mangfold.

Talerliste September - Desember

September 23 Bengt Fjellberg
September 30 Rolf Andvik
Oktober 7 Kjell Aune
Oktober 14 ADRA sabbat v/ Gry Haugen
Oktober 21 Rolf Andvik
Oktober 28 Odd-Hendrik Olsen
November 4 Bønneuke Turid Nilsen
November 11 Rolf Advik Nattverd
November 18

 Øysten Hohhanvik

November 25  Ruth Vetne og Gerd Haugen
Desember 2 Hilde Kjendalen
Desember 9 Kjell Aune
Desember 16 Julemøte Rolf Andvik
Desember 23 Reimar Vetne
Desember 30 Joachim Engan