Bibelstudiet på nett og mobil

SDAweb har oppdatert bibelstudiet.no  slik at du kan lese bibelstudiet enkelt på mobil og på pc og lytte til bibestudiene daglig. Du kan også skrive dine egne kommentarer og skrive ut ukens studium. Gå til  http://bibelstudiet.no og finn ut av mer!

Sommerstevne

Sommerstevnet er et årlig arrangement, i regi av SABU, som avholdes i uke 28 hvert eneste år. Tidligere ble det kalt Familiestevnet, men dette ble endret for å vise at det er plass tll alle -med og uten familie. Datoene for årets stevne er; 10.-16. juli 2017

Se videre informasjon på SABU sin nettside.