Menighetsstyre

 

Pastor:   Rolf Andvik
Forstander:
  Joachim Engan
Sekretær:   Lise Smith
Kasserer:   Jan T Skonnord
Sabbatsskole:   Knud Sandbeck
Diakoni:   Gerd Haugen
Barn:   Eirin Sundberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret møter en gang i måneden. Medlemmer er velkomne til å melde inn saker til drøftelser. Saker sendes til forstander seinest en uke før møtet. Det er anledning for menighetsmedlemmer at delta som tilhører.