Seniorer

Menighetens seniorgruppe møtes i kirken fredager en gang i kvartalet.

Vi har andakt, synger og spiser sammen. Vi snakker om aktuelle ting for vår aldersgruppe (over 60) eller inviterer foredragsholdere. Åndelighet, menighetsliv, og helse er temaer som taes opp. Vi ser på video, bilder og samtaler om ting vi har opplevd. Noen gang drar vi på tur.

Alle er velkomne! Medlemmer i menigheten og andre.

Ved behov for transport ta kontakt med:

Ola Bäckström: 35 53 59 87/901 70 113

Evelyn Blø: 35 94 56 49/908 11 655